„DOBRZE WIDZI SIĘ TYLKO SERCEM. NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE DLA OCZU” – SPOTKANIE UCZNIÓW ZE ZWYCZAJNYM – NIEZWYCZAJNYM CZŁOWIEKIEM

Dnia 14 listopada z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych, które obchodzimy 13 listopada zorganizowane zostało w szkole, w klasach I – III i IV – VIII  niezwykłe spotkanie. Spotkanie drugie z kolei z cyklu niezwykłe, bo poświęcone zwyczajnym – niezwyczajnym osobom, osobom niepełnosprawnym. Nadano mu wymowne motto, będące jednocześnie cytatem z pięknej opowieści autorstwa Antoine de Saint-Exupéry pt: „Mały Książe” – „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.”

O tym, jak patrzy się na świat sercem, mimo tego, że fizycznie się nie widzi, opowiedział nam nasz gość – Pan Klaudiusz Król, zwyczajny, a zarazem niezwyczajny człowiek, który mimo swojej niepełnosprawności jest bardzo aktywną osobą, która z  przyjemnością i odwagą przemierza wszelkie ścieżki życia, realizując swoje cele.

W trakcie spotkania z uczniami Pan Klaudiusz opowiadał o tym, jak w pewnym momencie swojego życia, kiedy był jeszcze nastolatkiem, na skutek nieszczęśliwego zdarzenia stracił wzrok, w związku z czym stał się niewidomy. Jak zaznaczył –  mimo tego, co go spotkało, nie poddał się, wręcz przeciwnie już jako osoba niewidoma ukończył studia – nie jedne, pracuje zawodowo, ma swoje zainteresowania i co najważniejsze niesie pomoc innym, aczkolwiek, jak stwierdził czasem sam tej pomocy, wsparcia potrzebuje. Nasz gość nakreślił, zobrazował uczestnikom, w jaki sposób orientuje się w przestrzeni i trafia do miejsc, do których musi dotrzeć, jakie rozwiązania techniczne umożliwiają mu samodzielne funkcjonowanie. Duże zainteresowanie wzbudziły przyniesione przez niego urządzenia codziennego użytku, z których korzysta, jako osoba niewidoma: laska, książka napisana alfabetem Braille’a, waga, zegarek, czujnik poziomu cieczy, identyfikator kolorów dla niewidomych itp. Uczniowie mieli  możliwość poprzez praktyczne ćwiczenia wcielenia się w rolę osoby niewidomej i jej opiekuna – przewodnika, a po nich podzielenia się swoimi wrażeniami  na temat pełnionych ról.  Ważną informacją przekazaną młodym ludziom przez naszego gościa była informacja na temat tego, jak postępować w kontakcie z osobami niewidomymi, jak okazywać im swą uwagę, często poprzez przekazaną słownie informację, podanie dłoni.

Istotnym punktem spotkania było ujawnienie uczniom, przez Pana Klaudiusza tajemnicy patrzenia na świat swoim sercem, do czego ich gorąco zachęcał, gdyż dzięki tej umiejętności możemy widzieć czasem więcej, wyraźniej. Bo, jak to kiedyś ktoś powiedział, a dokładnie Jackson Brown „serce widzi coś, czego oko nie dostrzega”.

Spotkanie miało na celu  uwrażliwienie dzieci i młodzież na potrzeby innych, szczególnie osób z niepełnosprawnością wzrokową,  problemy, z którymi na co dzień muszą się osoby te mierzyć,  jak również kształtowanie w nich pozytywnych postaw wobec osób niewidomych i słabowidzących. Mamy nadzieję, że cele te zostały osiągnięte.

Bardzo dziękujemy Panu Klaudiuszowi Król za wizytę w naszej szkole, za motywację do bycia odważnym, działania, realizowania swoich zainteresowań, marzeń, niesienia pomocy innym.
Był to dla nas ogromny zaszczyt gościć człowieka, tak niezwykłego, który „…widzi rzeczy takimi, jakimi są naprawdę, a nie pozwala się oślepić ich wyglądowi” (William Wharton).  

                                                                                     Beata Borowczyk, Katarzyna Filip

Spotkanie uczniów ze zwyczajnym – niezwyczajnym człowiekiem w klasach I – III

Spotkanie ze zwyczajnym – niezwyczajnym człowiekiem w klasach IV – VIII