AKCJA MIESIĘCZNA „WIĘCEJ SPORTU = LEPSZE WYNIKI W NAUCE” W KLASACH I – III

W ramach projektu edukacyjno – profilaktycznego „DBAM O SIEBIE! – CHRONIĘ I WZMACNIAM TO, CO W SOBIE MAM NAJCENNIEJSZEGO: ZDROWIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE” ogłaszamy miesięczną akcję „WIĘCEJ SPORTU = LEPSZE WYNIKI W NAUCE”. W ramach tego przedsięwzięcia planujemy następujące działania:

  • „Naśladujemy zwierzątka”  – ćwiczenia śródlekcyjne wpływające pozytywnie na rozwój motoryczny, pamięć i koncentrację uczniów,
  • „Aktywne przerwy międzylekcyjne” – zaprojektowanie i naklejenie na korytarzach szkolnych gier, co umożliwi dzieciom w przyjemny i bezpieczny sposób zaspokoić naturalną potrzebę ruchu w wolnym czasie,
  • „Twórcze wychowanie fizyczne” – zajęcia wychowania fizycznego inspiracją do tworzenia zamienników sprzętu sportowego i aktywnego, wesołego z nich korzystania (budowanie torów przeszkód z dostępnych materiałów np. maskotek, gazet, rzuty do celu z wykorzystaniem papierowych kul, gra piłką – balonem itp.
  • „Informacyjny zawrót głowy” – tablice na korytarzu szkolnym pełne informacji na temat wpływu aktywności fizycznej na rozwój dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Koordynatorzy projektu: Beata Borowczyk, Agata Wojtaszczyk

Współorganizatorzy: Wychowawcy klas I – III, nauczyciele