ORSZAK KRÓLI

Historia Trzech Mędrców ze Wschodu jest jedną z pierwszych opowieści, która przekazywana jest dzieciom. Trzej Królowie przybyli ze Wschodu, by oddać pokłon i złożyć dary Nowonarodzonemu Jezusowi Chrystusowi. Do żłóbka prowadziła ich gwiazda betlejemska. Przed Jezusem ukłonili się Kacper, Melchior i Baltazar. Nie byli oni członkami narodu Izraela, lecz to dowodzi wielonarodowości i mocy Boga do jednoczenia ludzi bez względu na wyznanie i miejsce zamieszkania. Każdy król ofiarował stosowne dary, a były to: złoto, kadzidło i mirra. Złoto symbolizowało godność królewską, kadzidło – godność kapłańską, a mirra zwiastowała wypełnienie proroctwa i zapowiadała śmierć.

Aby uczcić to znamienne wydarzenie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej wzięły udział w Orszaku Trzech Króli w piątek 5 stycznia 2024 r. Prace były przygotowane pod opieką katechetów. Królowie i krolowe prezentowały się podczas przerw międzylekcyjnych.

Ewa Kaczmarczyk i  ks. Jarosław Jarco.