REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Polance Wielkiej informuje, że od dnia 04 marca do dnia 29 marca 2024 roku prowadzone są zapisy do klasy I na rok szkolny 2024/2025.
Zapisu dziecka można dokonać od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły przy ul. Długiej 175.
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się poniżej, są również dostępne w zakładce „DOKUMENTY” na stronie internetowej szkoły, a także w sekretariacie szkoły (ul. Długa 175)

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I UZUPEŁNIAJACYM

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLANCE WIELKIEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLANCE WIELKIEJ SPOZA OBWODU