SZKOLNA AKCJA OBLICZANIA BMI

Podczas lekcji techniki lub biologii uczniowie z klas 4-8 wezmą udział w anonimowej i znanej tylko danemu uczniowi lub uczennicy akcji obliczania BMI, czyli sprawdzenia swojej wagi ciała w stosunku do wskaźnika BMI. Ma to pomóc dzieciom, młodzieży oraz ich Rodzicom zrozumieć, dlaczego powinni uważać na wagę ciała i co zrobić, jeśli przewyższa ona znacznie normy lub jest zbyt niska. Karteczki z danymi dzieci zabiorą do domu.

Czym jest BMI?  BMI to skrót oznaczający wskaźnik (indeks) masy ciała (ang. Body Mass Index). Oblicza się go, dzieląc masę ciała (podaną w kilogramach) przez kwadrat wysokości (w metrach). W przypadku dzieci i młodzieży wynik obliczamy za pomocą kalkulatora BMI dzieci i młodzieży. Obliczanie wskaźnika masy ciała odbywa się tak samo jak w przypadku dorosłych, jednakże interpretacja wyników jest bardziej skomplikowana – w obliczeniach BMI dzieci i młodzieży stosuje się dane z tzw. siatek centylowych. Spróbujemy zatem podczas tej akcji obliczyć BMI, a wynik potraktować jako cenną lekcję dla zdrowia.