XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, BO O ZDROWIE DBAMY”

Zachęcamy uczniów klas I – III i IV – VIII do wzięcia udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”, organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Oświęcimiu.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3(duża kartka z bloku technicznego) w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym wypełnionym przez rodzica/prawnego opiekuna należy dostarczyć do p. Beaty Borowczyk, Sabina Pikuła (kl. I-III), p. Katarzyny Filip (kl. IV-VIII) w terminie do 26 marca 2024 roku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN KONKURSU

Szkolni koordynatorzy konkursu: Katarzyna Filip, Beata Borowczyk, Sabina Pikuła