ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI, PODSUMOWANIE MIESIĄCA JĘZYKA OJCZYSTEGO

W marcu obchodzimy święto poezji, a w naszej szkole był to także miesiąc podsumowania działań dotyczących Miesiąca Języka Ojczystego, który przypada na luty. 
Na lekcjach języka polskiego analizowaliśmy i podejmowaliśmy próby interpretacji utworów lirycznych najwybitniejszych polskich poetów, m.in. Juliusza Słowackiego, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Leopolda Staffa. Bawiliśmy się poezją tworząc do niej barwne ilustracje. Wnikliwie doszukiwaliśmy się środków poetyckich. Po tych działaniach możemy śmiało stwierdzić, że w naszej szkole, niektórzy lubią poezję, jak pisała nasza noblistka Wisława Szymborska.

Nasi uczniowie zorganizowali przed społecznością uczniowską konferencję w której wzięli udział wyjątkowi goście: Mowa polska oraz nowa mowa – Mowa młodzieżowa! W bohaterów tych wcieli się oczywiście nasi uczniowie. Mieli na celu zwrócenie uwagi na to, by nie nadużywać nowych modnych słów będących zapożyczeniami z innych języków, np. cool, trendy, t-shirt. Wspólnie doszli do wniosku, że  owszem, wyrazy te wzbogacają nasze słownictwo, różnicują je, dają możliwość nazywania nowych zjawisk, które nie mają jeszcze polskiego odpowiednika w nazwie, ułatwiają przez to komunikację.

Ale… .

Zbyt intensywne używanie zapożyczeń może prowadzić do zubożenia języka polskiego. Wyparcia polskich wyrazów.
Rozwiązanie?
Konsensus! Warto dostrzegać zarówno wady, jak i zalety zapożyczeń w języku polskim, i postarać się wypośrodkować ich wykorzystanie w codziennej mowie.