PODCHODY TERENOWE KLAS I-III W RAMACH OBCHODÓW DNIA ZIEMI

Dnia 26.04.2024 w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, jak również realizacji projektu edukacyjno – profilaktycznego „Dbam o siebie – chronię i wzmacniam to, co w sobie mam najcenniejszego: zdrowie fizyczne i psychiczne” uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w grze terenowej. Drużyny klasowe pod opieką nauczycieli przemierzały trasę, na której znajdowały się punkty z kopertami. Uczniowie podczas rozwiązywania zadań  musieli wykazać  się podstawowymi wiadomościami z zakresu matematyki, ekologii, orientacji w terenie, zdrowego odżywiania i zachowań prozdrowotnych. O zwycięstwie grupy decydowała poprawność wykonania zadań oraz czas przebytej trasy. Podchody to doskonała forma, która skłania do aktywności fizycznej i przynosi mnóstwo radości. Zajęcia na łonie przyrody pobudzają ciekawość dzieci i tworzą poczucie łączności z naturą.

Daria Kryniewska-Ziętara, Beata Borowczyk