KONKURS NA PLAKAT I HASŁO DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Drodzy Rodzice, Uczniowie w ramach projektu „Trzymaj formę” zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym na plakat wraz z hasłem dotyczącym zdrowego stylu życia
ph. RUSZAJMY I ZDROWO ODŻYWIAJMY SIĘ!  – CODZIENNIE!

ORGANIZATORZY:
Organizatorem Konkursu są koordynatorzy projektu „Trzymaj Formę” w Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej
ADRESACI:
Do udziału w konkursie zapraszamy rodziców wraz dziećmi w dwóch kategoriach wiekowych:
a)     klasy 4 – 5
b)     klasy 6 – 8
CELE KONKURSU:
a)     Rozwój świadomości zdrowotnej uczniów, potrzeby aktywności fizycznej,
b)     Kształtowanie prawidłowych nawyków i żywieniowych wśród dzieci,
c)     Popularyzacja wiedzy o zdrowym stylu życia i jego wpływie na zdrowie,
d)     Rozwijanie zainteresowań plastycznych i kreatywności wśród rodzin uczniów.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
a)     Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w formacie A3 przy zastosowaniu dowolnej techniki plastycznej (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa, techniki mieszane)
b)     Każda praca musi zawierać hasło dotyczące zdrowego stylu życia ,np.: w formie rymowanki,
c)     Plakaty muszą być pracami autorskimi,
d)     Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację (Internet, wystawa w szkole) w celu promowania konkursu,
e)     Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu,
f)      Każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy) i powinna zawierać: imię i nazwisko autorów pracy, klasa,
g)     Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia
h)     Prace należy oddać – termin jest ostateczny – do 10 czerwca 2024 r. (do P. Beaty Nowak lub P. Darii Kryniewskiej – Ziętara)
i)      Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły.

UWAGI OGÓLNE:
a)     Decyzja jury konkursu jest ostateczna
b)     Wystawa prac będzie dostępna w szkole na ul. Długa 14