OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEST JĘZYKOWY OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  41 edycja, odbyła się w naszej szkole w kwietniu. Cele konkursu językowego to przede wszystkim: zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania języków obcych, rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się językiem angielskim, wzbogacanie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się językiem angielskim. W konkursie wzięło udział 30 uczniów naszej szkoły, z klas IV-VIII. Uczestnicy mogli zdobyć 100 punktów.  Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów.

WYNIKI KONKURSU:

KLASY III

Aleksandra Kozłowska laureat I stopnia 96 punktów

Wiktoria Lukasek laureat II stopnia 92 punkty

Yuriy Levchuk  laureat II stopnia 92 punkty

KLASY V

Mikołaj Ortman lauret I stopnia z wyróżnieniem (zdobył maksymalną liczbę punktów)

Maksymilian Kaszok laureat IV stopnia

KLASY VI

Kamila Raj lauretka I stopnia z wyróżnieniem (zdobyła maksymalną liczbę punktów)

                                                                Wszystkim zwycięzcom gratulujemy uzyskanych wyników!!!        

                                                                                                                      Agnieszka Mitera, Renata Kleszcz