TWÓRCZY I KREATYWNI UCZNIOWIE KLAS SIÓDMYCH – PROJEKT „ORGANIZM -MECHANIZM”

Pomysłowość  naszych uczniów nie zna granic, np. podczas tworzenia projektów podsumowujących edukację z biologii w klasie siódmej, a konkretnie naukę o człowieku.
Celem tego projektu było:
·         wykorzystywanie w praktyce wiadomości i umiejętności nabytych na lekcjach biologii,
·         rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia,
·         doskonalenie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy

Z przyjemnością prezentuję twórczość uczniów, czyli prace, które powstały w ramach nauki zdalnej i stacjonarnej. Zadaniem autorów było przygotowanie – z dowolnych materiałów – wybranego modelu narządu tak, aby jak najlepiej oddawał on rzeczywistą jego strukturę.

Zapraszam do obejrzenia galerii.

Beata Nowak