KOSMOS

KOSMOS

KOSMOS
Uczniowie klas szóstych mieli okazję zilustrowania, dowolną techniką
plastyczną, tematyki związanej z budową otaczającego nas Wszechświata a dokładniej
Układu Słonecznego oraz wyobrażeniami odnoszącymi się do zainteresowań
kosmosem. Do podstawowych celów tego projektu należały – popularyzacja
astronomii poprzez sztukę, pobudzenie abstrakcyjnego myślenia, wyobraźni
i kreatywnego tworzenia oraz umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich
umiejętności plastycznych i technicznych poprzez pracę w grupach.
Efekty ich działań w postaci prac przestrzennych mogliśmy podziwiać na korytarzu
szkolnym.
Beata Nowak