„PODCHODY MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE”

"PODCHODY MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE"
26 marca 2018r. w naszej szkole odbył się wśród uczniów  klas IV -VI konkurs – ph. „Podchody Matematyczno – Przyrodnicze z wykorzystaniem technologii informatycznej”
Konkurs  nawiązywał do starej tradycji podchodów. Drużyny klasowe musiały się wykazać podstawowymi wiadomościami z przyrody i matematyki, orientacją w terenie, umiejętnością korzystania ze środków techniki informacyjnej ze wskazaniem użyteczności komputera, komórki, projektora czy tablicy interaktywnej w nauce, pracy i zabawie.
Klasowe zespoły pod opieką nauczycieli przemierzały  trasę, na której znajdowały się tzw. bazy. W każdej z nich uczestnicy musieli rozwiązać polecenia  o tematyce matematycznej lub przyrodniczej. W klasyfikacji końcowej liczyły się  punkty zdobyte za wiedzę oraz czas, który liczono podczas wykonania każdego zadania. W klasyfikacji generalnej I miejsce zdobyła  klasa VI,  II  lokata przypadła  drużynie z klasy Vb, natomiast  III miejsce zajęła  klasa IVa .
          Atrakcja tego dnia mogła się odbyć dzięki wsparciu przyjaciół naszej szkoły – p. Krzysztofa Ziaja – Dyrektora GCK w Polance Wielkiej oraz p. Michała  Lisowskiego – opiekuna Gminnej  Biblioteki. Dziękujemy zatem za  pomoc i życzliwość przy organizacji podchodów. Na terenie tych instytucji również znajdowały się „bazy”.
Mamy nadzieję, że zadania wyzwalały w uczestnikach podchodów dobry nastrój, pobudzały ich kreatywność i motywowały do współpracy.

Opiekunowie: Beata Nowak i Adrianna Kolasa