25.05.2020r. – PRZYWRÓCENIE ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I – III

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I – III

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Polance Wielkiej informuje, że od 25 maja br uruchomione zostaną na terenie placówki zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla zapisanych uczniów w godzinach 7.30 – 11.30. Rodzic posyłając dziecko pierwszego dnia  do szkoły zobowiązany jest dostarczyć stosowne dokumenty – Kartę zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III od dnia 25 maja br w Szkole Podstawowej nr 1 w Polance Wielkiej i Oświadczenie  oraz zapoznać się z Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa  na okres stanu epidemii COVID-19  w Szkole Podstawowej nr 1 w Polance Wielkiej i Procedurami postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia  COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1 w Polance Wielkiej. (dokumenty do uzupełnienia oraz procedury znajdują się  poniżej)

W przypadku braku uzupełnionej dokumentacji dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia.

z poważaniem dyrektor ZSP w Polance Wielkiej T. Borowiecki