PROJEKT BIOLOGICZNY: „ORGANIZM – MECHANIZM”

W edukacji biologicznej ogromną rolę ma nie tylko samo przyswajanie wiadomości, lecz także umiejętność ich zastosowania, na przykład w modelowaniu procesów biologicznych, o których uczyli się uczniowie klas VII-mych. W oparciu o nabyte umiejętności klasy VII-me realizowały projekt „Organizm – mechanizm” a jego głównym założeniem było wykonanie modeli wybranych narządów lub  układów człowieka.
Ważnym celem projektu było także doskonalenie umiejętności samodzielnej pracy. Uczniowie bardzo rzetelnie przystąpili do powierzonego zadania i wykonali wiele przestrzennych prac z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Jestem bardzo dumna z efektów końcowych pracy uczniów i zapraszam do obejrzenia galerii prac.
Beata Nowak