TWOJE PRAWA – PRAWA DZIECKA!

PRAWA DZIECKA przysługują każdemu dziecku niezależnie od wieku, płci, koloru skóry, czy miejsca zamieszkania i powinny być respektowane przez każdego dorosłego. Jeżeli ktoś naruszy Wasze prawa możecie i powinniście się bronić. Macie do tego prawo. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Poniżej zamieszczamy dla Was link do materiałów edukacyjnych UNICEF – organizacji humanitarnej i rozwojowej działającej na rzecz dzieci, dzięki którym poznacie Wasze prawa – PRAWA DZIECKA zawarte w KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA. Ta wersja Konwencji, do zapoznania się z która zachęcamy jest przyjazna nie tylko dzieciom. Zawiera spis wszystkich artykułów zawartych w Konwencji, dla łatwiejszego czytania i zrozumienia pogrupowanych tematycznie. Na końcu publikacji umieszczono informacje, gdzie dzieci mogą szukać pomocy, gdy ich prawa są łamane.

Zachęcamy do skorzystania!

Pedagodzy szkolni: Beata Borowczyk, Katarzyna Filip

PLAKAT – KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

 
https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka/Dla-dzieci