ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

OD DYREKCJI, GRONA PEDAGOGICZNEGO, PRACOWANIKÓW ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W POLANCE WIELKIEJ;
RADY RODZICÓW;
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.