BUDŻET OBYWATELSKI – GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE!

14 maja 2021 roku rozpoczęło się głosowanie w ramach 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego i potrwa do 14 czerwca 2021 roku.

Po raz kolejny mieszkańcy Polanki Wielkiej mają szansę na uzyskanie dofinansowania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Tym razem sfinansowana będzie budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Długiej w  Polance Wielkiej przy Szkole Podstawowej na Górnej Polance. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę, ale aby go zrealizować konieczne jest poparcie udzielone w głosowaniu. Możemy uzyskać 150.000 złotych!

Zasady głosowania:

Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec województwa małopolskiego, który ukończył 16 lat.

Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz, na jeden z trzech sposobów: elektronicznie (link do strony z głosowaniem zamieszczony jest poniżej teksu), poprzez złożenie wypełnionej papierowej karty do głosowania w wyznaczonych punktach (m.in. w Urzędzie Gminy Polanka Wielka) lub korespondencyjnie, poprzez przesłanie karty do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Aby prawidłowo oddać głos, należy podać numer PESEL oraz wybrać swój (jeden) powiat zamieszkania, wyszukać i wskazać zadanie, na które chce się głosować, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.

Nasze zadanie nosi nazwę „Budowa sygnalizacji świetlnej na DW 949 w Polance Wielkiej przy Szkole Podstawowej na Górnej Polance” i ma numer MZA 9.

Poniżej znajduje się link do strony głosowania, a także karta do głosowania dla osób, które nie będą głosować elektronicznie:

Link do strony głosowania

Należy pamiętać, że głosować można tylko raz.