„ MODEL DNA – WSPANIAŁA HELISA”,

Przedmiot biologia powinien służyć kształtowaniu postawy ciekawości poznawczej, poprzez zachęcanie uczniów do stawiania pytań, formułowania problemów, krytycznego odnoszenia się do różnych informacji, dostrzegania powiązań nauki z życiem codziennym oraz związku między różnymi dziedzinami nauki. Nabyta przez ucznia wiedza powinna mieć zastosowanie w rozwiązywaniu bliskich mu problemów, a także służyć rozwijaniu świadomości znaczenia biologii w różnych dziedzinach życia. Ważne jest omawianie niektórych zagadnień, np. struktury DNA czy innych mechanizmów w świetle istotnych odkryć naukowych. Aby ułatwić naukę i uczynić ją przyjemną, uczniowie klas 8, w ramach konkursu, wykonali przestrzenne modele DNA  dotyczące struktury kwasu nukleinowego, w którym zapisane są nasze cechy. 
Prace uczniów dowodzą dużej kreatywności i zaangażowania w wykonanie tego zadania. W każdej klasie ósmej zostało nagrodzonych  5 uczniów.
kl. 8a – Maja Patrzyk, Andżelika Kusak, Mateusz Handzlik, Mateusz Jarosz, Krzysztof Chlebowski
kl.8b – Victoria Drabczyk, Tatiana Cygan, Magdalena Zygmunt, Szymon Krawiec, Szymon Kasperczyk
kl. 8c – Zuzanna Kasperczyk, Patrycja Jurecka, Igor Ortman, Wiktor Drabczyk, Kamil Socha.
Zapraszamy do galerii.

Beata Nowak