PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY

Dnia 18.10.2022 roku w budynku szkoły przy ulicy Długiej 175 został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy.

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań  w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki. 

W ćwiczeniach wzięli udział uczniowie z klas I – III oraz pracownicy. O godzinie 10.00, po sygnale dźwiękowym, wszyscy udali się na wyznaczone miejsce zbiórki.

Na 40 minut sale szkolne, pomieszczenia administracyjne, kuchenne i gospodarcze pozostały puste. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.

Za zorganizowanie próbnej ewakuacji serdecznie dziękujemy naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance Wielkiej p. Tomaszowi Drabczyk wraz z zastępem , panu Arturowi Pala – inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej w Polance Wielkiej  oraz  Policji z Oświęcimia .