#SZKOŁA PAMIĘTA

Mając na uwadze, jak ważna jest pamięć o bohaterach oraz potrzeba jej pielęgnowania uczniowie z klas 4 i 8 oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z opiekunami włączyli się do ogólnopolskiej akcji „SZKOŁA PAMIĘTA”.  Celem tej inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu.. Dlatego też uczniowie oddali hołd ofiarom I i II wojny światowej, a także odwiedzili groby zmarłych nauczycieli. – zapalili znicze i złożyli kwiaty. 

Samorząd Uczniowski