KIEDY UCZNIOWIE DZIAŁAJĄ ZAPAMIĘTUJĄ AŻ 80% TEGO, CZEGO DOŚWIADCZAJĄ

Idąc tym tropem nasza szkoła na wielu zajęciach pozwala się swobodnie bawić i doświadczać, wykorzystuje w swej praktyce metody aktywizujące, kiedy uczniowie mają możliwość współdziałania, uczenia się nawzajem, przeżywania sukcesu. Uczniowie z klas ósmych, w ramach projektu i zarazem konkursu, wykonywali na lekcjach biologii gry planszowe. Zobaczmy z jakim zaangażowaniem pracowali, grali, by następnie wybrać zwycięzców.?


Beata Nowak