REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Polance Wielkiej informuje, że od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2023 roku prowadzone są zapisy do klasy I na rok szkolny 2023/2024.
Zapisu dziecka można dokonać od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły przy ul. Długiej 175.
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się poniżej, są również dostępne w zakładce „DOKUMENTY” na stronie internetowej szkoły, a także w sekretariacie szkoły (ul. Długa 175)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLANCE WIELKIEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLANCE WIELKIEJ SPOZA OBWODU