PODCHODY TERENOWE

20 kwietnia zaprosiliśmy całą społeczność szkolną z klas 1-3 i 4-8 wraz z nauczycielami do udziału w podchodach terenowych. Ich organizacja była ścisłe powiązana z kwietniowymi obchodami Dni Zdrowia i Dnia Ziemi. Ta gra to właśnie połączenie ze sobą dobrej zabawy i nauki, w nawiązaniu do promocji aktywności ruchowej oraz poszerzania wiedzy w ramach stacji zadaniowych, dostosowanych do odpowiednich poziomów umiejętności – w klasach 1-3 i 4-8.

Zabawa miała charakter zdrowej rywalizacji. Oczywiście atrakcja ta polegała na przejściu wyznaczonymi trasami i odnajdywaniu swoich zadań, przygotowanych przez organizatorów. Nad wykonywanymi poleceniami czuwali opiekunowie – nauczyciele. W trakcie podchodów miała również miejsce akcja: „Sprzątamy dla Polski”.

Po dotarciu wszystkich uczniów na boisko była okazja do spotkania całej społeczności szkolnej, która nie często ma taką okazję. Dzieci po wszystkich konkurencjach otrzymały poczęstunek zorganizowany przy współpracy z Radą Rodziców.
Na zakończenie spotkania przedstawiliśmy kilka informacji na temat kwietniowych świąt, których założenia i cele stara się realizować nasza szkoła w różnorodny sposób na zajęciach edukacyjnych i również podczas wspólnych działań, imprez szkolnych czy środowiskowych. Uczennice z klasy ósmej zaprezentowały kilka wskazówek dotyczących profilaktyki zdrowia i sposobów na ochronę lokalnego środowiska. Wręczone zostały nagrody za udział w konkursach przyrodniczo-ekologicznych. Wszyscy uczniowie potwierdzili, że świetnie się bawili przy sprzyjającej pogodzie. Oto fotorelacja ?


Beata Nowak, Adrianna Kolasa

PODCHODY TERENOWE KLASY IB