KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „ROSNĘ ZDROWO!”, EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNY „MÓJ POMYSŁ NA ZDROWIE!”

Zachęcamy uczniów klas I – VIII do wzięcia udziału w konkursach: plastyczno – literackim „ROSNĘ ZDROWO!”,  edukacyjno – profilaktycznym „MÓJ POMYSŁ NA ZDROWIE!” organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł.

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „ROSNĘ ZDROWO!”

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy, która kojarzy się z motywem przewodnim kampanii „ROSNĘ ZDROWO”.  Interpretacja hasła zależy od wyobraźni uczestnika. Może to być praca pokazująca, co sprawia nam przyjemność, co jest dla nas ważne, jak widzimy swoją przyszłość czy jak dbamy o swoje zdrowie.

Technika wykonania pracy: prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką, pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp. Prace mogą też zostać wykonane za pomocą grafiki komputerowej (tabletu graficznego). Prace literackie: forma dowolna; praca może liczyć najwyżej trzy strony A4 znormalizowanego druku (5400 znaków).

Cele konkursu: głównym celem konkursu jest zachęcenie uczniów do przyjrzenia się swoim talentom, zastanowienia się nad swoimi zaletami, wzbudzenie kreatywności. Pokazanie, że każdy z nas jest w czymś dobry i może się tym pochwalić. Celem konkursu jest docenienie trudu uczniów i ich zaangażowanie w wykonanie pracy.

Termin nadsyłania prac: jeżeli uczestnik zdecyduje się przekazać pracę we własnym zakresie bezpośrednio do organizatora – należy tego dokonać do 30 czerwca 2023 roku, jeżeli natomiast zdecyduje się pracę przekazać do szkoły, za pośrednictwem której zostanie ona wysłana do organizatora – należy to zrobić do 16 czerwca 2023 roku.

Gdzie wysłać pracę: 1) na adres: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań; 2) na adres e-mail: rosnezdrowo@trzezwyumysl.pl

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Szczegóły na ulotce konkursowej!

KONKURS NA PLAKAT PROFILAKTYCZNY – „MÓJ POMYSŁ NA ZDROWIE!”

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie plakatu profilaktycznego zachęcającego swoich rówieśników do dbania o swoje zdrowie/ postawienie na zdrowy styl życia. Plakat może odnosić się do różnych rodzajów profilaktyki prozdrowotnej: zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego.

Technika wykonania pracy: praca powinna być wykonana za pomocą techniki plastycznej, która pozwala na utrwalenie obrazu na papierze. Może to być m.in.: rysowanie, malowanie, wycinanka papierowa etc. Praca może zostać również wykonana na tablecie graficznym.

Cele konkursu: celem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na fakt, że mają oni wpływ na miejsce, w którym żyją, na to, co ich otacza, jakich dokonują wyborów. Swoją wiedzą i doświadczeniem mogą pochwalić się z innymi i tym samym kształtować postawy swoich rówieśników. Tym sposobem mogą również współtworzyć profilaktykę!

Termin nadsyłania prac: jeżeli uczestnik zdecyduje się przekazać pracę we własnym zakresie bezpośrednio do organizatora – należy tego dokonać do 30 czerwca 2023 roku, jeżeli natomiast zdecyduje się pracę przekazać do szkoły, za pośrednictwem której zostanie ona wysłana do organizatora – należy to zrobić do 16 czerwca 2023 roku.

Gdzie wysłać pracę: 1) na adres: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań. 2) Prace wykonane na tablecie można wysłać na adres e-mail: biuroztu@gmail.com

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Szczegóły na ulotce konkursowej!

Pedagodzy szkolni; Beata Borowczyk, Katarzyna Filip