MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA W KLASACH IV – VIII

W naszej szkole gościła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Jej członkowie opowiadali o możliwościach rozwoju sprawności fizycznej, podejmowania i realizacji zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP, działalności charytatywnej. Poza zbiórkami, szkoleniami, ćwiczeniami, zawodami czy wyjściami reprezentacyjnymi OSP zapewnia członkom MDP możliwość uczestnictwa w wielu imprezach, jak również możliwość rozwoju na płaszczyznach życia codziennego. Mnóstwo działań wykonywanych jest specjalnie dla młodych strażaków. Każdego roku dla młodzieży organizowany jest czas wolny w ramach wakacji i ferii. Elementami czynnego wypoczynku są m.in. wycieczki, obozy, szkolenia. Nasi byli uczniowie zachęcali do wstąpienia w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, czego dowodem jest galeria zdjęć.
Dziękujemy za wizytę!


Beata Nowak