PIRAMIDY NA LEKCJI WF

Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie klas V-VI wykonywali piramidy gimnastyczne. Ćwiczenia były atrakcyjne dla uczniów, ponieważ mogli wykazać się pomysłowością, swoimi umiejętnościami gimnastycznymi, gibkością, zwinnością równowagą, siłą i koordynacją ruchową. Jednocześnie uczniowie dowiedzieli się, jak ważna jest współpraca w grupie,  wzajemna asekuracja i wsparcie, by stworzyć wspaniały gimnastyczny pokaz. Poniżej efekty ich pracy.

Daria Kryniewska-Ziętara