EDUKACJA Z WOJSKIEM

W dniu 22 maja 2024 roku w ramach ogólnopolskiego programu pt. ,,Edukacja z wojskiem”, przygotowanego i realizowanego we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej uczniowie klasy 7b Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej wzięli udział w szkoleniu. Projekt polegał na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

            Zasadniczym celem programu edukacyjno – obronnego  jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem. 

            Sierżant Dariusz Żurek poprowadził 3-lekcyjne szkolenie, łączące teorię i praktykę. Młodzież podczas spotkania poznała treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Siódmoklasiści i siódmoklasistki mieli możliwość nauki resuscytacji na fantomie oraz wzięli udział w próbnym alarmie przeciwlotniczm. Uczniowie klasy siódmej z zaangażowaniem i zapałem brali udział w ćwiczeniach. Wojskowy przeprowadził zajęcia w klasie, gdzie  przekazał swoją wiedzę i umiejętności w sposób ciekawy, przyjazny i praktyczny oraz dostosowany do wieku.

Magdalena Mikołajko